Dagboek 40: Muziek

Vergeving verlicht zijn geest. Hij voelt ruimte. Met de ruimte komt geluid.

Muziek?

De muziek dringt tot hem door als fragmenten van een gesprek. Klanken die zich aaneenrijgen tot herinneringen. Liedjes, melodietjes, ze dansen over de tijdlijn. Hij ziet een radiootje voor zich. Daarnaast een kleine koffergrammofoon. Een bijzondere entourage voor een meisjeskamer uit de vijftiger jaren.

Dagboek 40: Muziek Lees verder »

Schermloze Avonden (175)

28 December 2023
Kerststemming, Scrooge en Walvisvaart

De oplettende lezer zal zich verbazen over de datum. Schermloze Avonden waren toch op Woensdag? Klopt, maar mijn weekritme was in de war door de Kerstdagen. Ik dacht Woensdag dat het Dinsdag was. Omdat ik toch trouw wil blijven aan mijn traditie, schuiven we het een dagje op.

Opmerkelijk
Op Youtube kwam ik een groot aantal filmpjes tegen in de trant van “Hoe hou ik het Kerstdiner gezellig?” en “Hoe gedraag ik me tijdens een Kerstnachtdienst?” De vrees voor polarisatie die juist tijdens de Kerstdagen op zou dagen is blijkbaar algemeen.

Schermloze Avonden (175) Lees verder »

Dagboek 39: Vergeving

Zo begon zijn leven in de buitenwereld. Ja, zij was daar ook. De spanning en het verdriet bleven, maar nu in een andere dimensie. Daarom is hij nu hier. Tegen verwarring en woede. Slaapt hij?

Hij herinnert zich zijn behoedzaamheid in doen en laten. Zijn gevoeligheid voor haar stemmingen. Het gevoel dat haar pijn door hem is veroorzaakt. De angst om verkeerd te doen. De zelfveroordeling in tribunalen.

Dagboek 39: Vergeving Lees verder »

Dagboek 38: Afscheiding

Hij leeft in een cyclus. Nu hij denkt, merkt hij dat op. Er is een tijd van beweging, gedempte geluiden, een hartslag die in tempo en intensiteit varieert, een stroom van gedachten. Hij merkt ook een periode dat het rustiger is, stilte van buiten, een kalme hartslag op de momenten na dat stromen van onsamenhangende gedachten en beelden de revue passeren. Haar verdriet verscherpt bij tijd en wijle haar onrust. Hij voelt en leeft alles mee. Symbiose.

“Dat is tijd,” fluistert zijn gids, “cirkelgang.”

Dagboek 38: Afscheiding Lees verder »

Dagboek 37: Huwelijk

Een ernstige zalvende stem: “Bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt, en neemt, tot uw wettige huisvrouw, hier tegenwoordig; haar belovende, dat gij haar nimmermeer zult verlaten; dat gij haar zult liefhebben, en trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en Godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is; dat gij ook heiliglijk met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het Heilig Evangelie?

Dagboek 37: Huwelijk Lees verder »

Dagboek 36: Afwijzing

“Gaat u zitten zuster.”

Patrick voelt haar behoedzaamheid. De geneesheer-directeur is geen gemakkelijke. Bovendien weet hij alles wat er in het ziekenhuis omgaat.

“Ik heb vernomen dat u voornemens bent om te gaan trouwen,” hij slaakt een zucht, “u weet wat dan de normale gang van zaken is.”

“Jawel, mijnheer,” klinkt het benepen.

Dagboek 36: Afwijzing Lees verder »

Dagboek 35: Reactie

“We willen gaan trouwen. Zo snel mogelijk. We zijn er klaar voor.”

Patrick voelt blijde verrassing op de woorden van zijn moeder. Twee ouderparen brommen tevreden. Zijn vader zwijgt behoedzaam.

“Geweldig,” klinkt een mannenstem, “dan hebben jullie twee bruiloften en wij eentje. Een beetje feest in deze moeilijke tijden. Duitsland mag weer bewapenen. Alsof de Moffen ons niet genoeg kwaad hebben gedaan.”

Dagboek 35: Reactie Lees verder »

Schermloze Avonden (174)

20 December 2023
Donkere dagen en Kerstverhalen

De honderd vier en zeventigste. De een na laatste van 2023. We beleven opmerkelijk sombere donkere dagen voor Kerstmis dit jaar. Het valt echt op, hoe meer er nadruk wordt gelegd op energie- en klimaatcrisis, hoe meer kerstlampjes er in de tuinen verschijnen.

Met als topper het 50.000 lampjes “Hengelose Kersthuis” bij ons in de wijk. Dit op zich een beetje overdadige initiatief werd in de krant direct gecanceld met een poll onder het kopje “Kun je dit wel maken in deze klimaatcrisistijd?”

Al die crisisreclame kost zeker niks?

Schermloze Avonden (174) Lees verder »

Schermloze Avonden (173)

13 December 2023
Griepje en Verwonderwandelen

Aflevering 173. De oplettende lezer zal hebben opgemerkt dat er een aflevering mist. Dat klopt, ik lag deze week plat met griep. Het waren koortsige dagen die bijna automatisch grotendeels schermloos werden. Ik beleefde slechts de rust en onrust van mijn eigen gedachten onder hogere temperaturen.

Griep, inderdaad. Dit als tegenwicht tegen mensen die iedere griep en verkoudheid nu Corona noemen en zo de angst in stand houden. De dagbladen voorop, overigens. Een parlementaire enquête naar de coronamaatregelen lijkt er nu echter wel te komen.

Schermloze Avonden (173) Lees verder »

Scroll naar boven