Veel Gestelde Vragen

FAQ

Wat is de voornaamste doelstelling van de DOS Amigos Homepage?

Met deze site wil ik bladmuziek voor klassieke gitaar (solo, duo en ensemble) kosteloos ter beschikking stellen aan de klassieke gitaargemeenschap. Praktisch alles van deze muziek heb ik in de loop der jaren (ik speel nu meer dan vijf en dertig jaar) zelf gespeeld ( ;-) wat natuurlijk niet zeggen wil dat ik alles perfect kan uitvoeren) en voor eigen gebruik op noten gezet. Het leek me een goed idee om die muziek te delen.

Zijn er nog meer doelstellingen?

Jazeker, ik noem er een paar:

  • Het schrijven over en verslag doen van de activiteiten van de Gitaarkring, een kleine club van gitaristen die in huiselijke kring voor elkaar voorspelen.
  • De publicatie van mijn verslagen van het Twents Gitaarfestival, waar ik zelf aan mee heb gedaan.
  • De publicatie van mijn verslagen van het Gitaarfestival Nordhorn, waar ik zelf aan mee heb gedaan.
  • Wat informatie verschaffen over mijn eigen muziekpublicaties bij Van Teeseling.
  • Verhaaltjes schrijven over de gitaar Cd’s die ik mooi vind.
  • Mijn eigen opnames laten horen.
  • Lekker pennen over mijn schrijfwerk rond fantastische realiteit en realistische fantasie.
  • Links onderhouden naar diverse muziek- en schrijverssites.

 

Hoe lang bestaat de DOS Amigos Homepage?

Ik begon een eerste versie van de DOS Amigos Homepage in 1998. Ik had toen net Internet en een cursus HTML op het werk vormde een prima aanleiding om zelf iets te maken. Ik had 5 MB-webruimte van mijn toenmalige provider, waar de mails nog vanaf gingen, dus het was behoorlijk behelpen.

Nu zit ik op 100 GB onder een eigen domeinnaam, best voldoende om een grotere site op te zetten inclusief mp3s om de meer dan 600 gitaarstukken af te kunnen spelen. In vroeger dagen moest ik MIDI-files gebruiken om ze af te spelen, maar die tijd van het op zijn hoogst blikken Windows geluidje is nu voorbij. Met de Sibelius klanken lijkt het een beetje op gitaar.

Hoe kom je aan de naam DOS Amigos?

Die naam stamt van het gitaar duo dat bestond uit ondergetekende -Mark de Gooijer- en de gitarist Hans Oosterwal. Dit duo heeft vijftien jaar bestaan, maar is in 2007 helaas uit elkaar gevallen.

Ooit maakten we onze arrangementen met de aloude Musicator muzieksoftware op een DOS-computer, zelfs nog onder Windows 3.11. We brachten daardoor buiten het repeteren aardig wat tijd achter het beeldscherm door. Het besef dat we met DOS bezig waren en op zowel muzikale als vriendschappelijke basis een duo vormden gaf aanleiding tot de naam DOS Amigos.

Ondanks het feit dat het gitaar duo niet meer bestaat, was de naam wel een begrip geworden, getuige het bezoekersaantal dat inmiddels ruim boven de 100.000 ligt (op het moment komen er 4000 - 5000 per maand bij). Daarom ga ik door met de site onder deze naam, alleen is het motto DOS Amigos, dos Guitarras gewijzigd in DOS Amigos: La guitarra y Yo! (De Gitaar en ik). Dat laatste is voor mij als solist uiteraard altijd blijven gelden.

De hoeveelste Remake van de Site is dit nu al?

De eerste versie van de site maakte gebruik van frames. Dat was nog in de tijd dat Netscape de meest populaire browser was. Frames bleken toch niet gemakkelijk: je kreeg de gekste effecten met resizen van het browser venster.

Daarna heb ik een vaste layout in tabelvorm gemaakt. Dat werkte een stuk beter en stabieler, maar had vooral bij onderhoud zijn beperkingen

Na bijna zes jaar dezelfde layout kreeg ik lentekriebels. Ik heb eerst wat geëxperimenteerd met de content managementsystemen Joomla en Drupal voordat ik besloot technologisch een kleiner stapje vooruit te doen met de CSS gestuurde 'table-less' layout.

Weer zes jaar later (het lijkt wel een 'six-year itch') kreeg ik opnieuw lentekriebels. Ook nu liep een experiment met Joomla op niets uit. Daarom heb ik de graphics opgefrist en een broodkruimelnavigatie toegevoegd. Verder ben ik overgestapt op MP3 geluidsbestanden in plaats van MIDI-files.

Uiteindelijk begon het toch weer te kriebelen in 2017 en ben ik gaan experimenteren met een WordPress lay-out met vertaal plugin. Dat was een hele klus met in totaal bijna 3000 HTML-pagina’s. Het werd wel een mogelijkheid om de site op te frissen en toekomstbestendig te maken. Ik kreeg bijvoorbeeld de gelegenheid om de veelvuldige herhaling in componistenbiografie wat te verminderen.

Echter, de Wordpress materie bleek nogal problematisch toen ik het effect van slecht geüpdatete plug-ins tegenkwam. Daarom heb ik de hele site weer in klassiek HTML gecodeerd, maar wel met de nieuwe lay-out en structuur. Heel veel Wordpress toeters en bellen bleek ik namelijk niet nodig te hebben, en die ballast maakte de site te zwaar. Ik heb wel een kleine Wordpress instantie gebruikt om een blog eraan te hangen.