Renaissance Diversen (Solo)

Biografieën

Op deze pagina vind je een bonte verzameling Renaissancecomponisten. Er is biografisch het een en ander te vertellen over de heren, dat vind je hieronder.

Ben je ongeduldig of gretig? Dan direct naar de Muziek!

Pierre Attaignant

De 16e -eeuwse Franse componist Pierre Attaignant (1494 – 1552) was een belangrijke muziekuitgever, die door een nieuw drukprocedé te gebruiken sneller en goedkoper muziek kon drukken, wat de verspreiding van bladmuziek zeer ten goede kwam.

Voordat Attaignant leefde, werd bladmuziek in twee fasen gedrukt, de notenbalk en de noten gescheiden van elkaar. Dit was een kostbare geschiedenis, om van problemen met correcte uitlijning maar te zwijgen. Hij combineerde daarom noot en notenbalkfragment in een symbool.

Attaignant was een van de eersten die muziek in druk verspreidde. In 1537 bracht hij het tot bladmuziekdrukker en boekhandelaar voor de Franse koning Francois I. Hij publiceerde muziek van meer dan 150 bekende componisten uit zijn tijd en voegde daar nog talloze liederen, danssuites, missen en motetten aan toe

Jean Baptiste Besard

Jean Baptiste Besard (~1567- ~1617) was een veelzijdig man. Naast advocaat en doctor in de rechten was hij luitspeler en componist. Hij publiceerde twee verzamelwerken voor luit: Novus Partus en Thesaurus Harmonicus. Publiceren bleef voor hem niet bij muziek alleen, hij schreef ook enige boeken over rechten en medische onderwerpen.

Joachim van den Hove

Veel van het werk van de Vlaamse componist Joachim van den Hove (1567 – 1620) verscheen in 1612 in de verzameling Delitiae Musicae, een Latijnse titel die vrij vertaalt als Muzikale Delicatessen. Dergelijke bundels deden het goed bij de gegoede burgerij uit die dagen.

Adrian Denss

Adrian Denss (~1545 -~1598) was een Duitse luitcomponist die in Antwerpen werd geboren. Hij is voornamelijk bekend door zijn verzamelbundel Florilegium, die in 1594 vlak voor zijn dood in Keulen uitkwam.

Michael Praetorius

Michael Praetorius (1571 – 1621) was een Duitse componist uit de vroege barokperiode. In zijn boek Syntagma Musicum geeft hij een goed beeld van de gangbare muziektheorie en de muziekinstrumenten in zijn tijd. Daarnaast schreef en verzamelde hij een groot aantal liederen uit de Protestantse kerkmuziek.

Francis Cutting

Van Francis Cutting zijn weinig exacte biografische gegevens bekend, men plaatst zijn leven ergens tussen 1571 en 1603. De stukken die hij heeft nagelaten hebben een eigen stijl en bevatten vaak vrolijke thema’s, zoals je ook in deze Almain kunt horen.

Robert Johnson

Robert Johnson (1583 – 1683), een van de belangrijke componisten van de Elizabethaanse periode in het zestiende/zeventiende eeuwse Engeland. Hij was daarnaast lid van het theatergezelschap The Black Friars.

Francesco da Milano

De 16e -eeuwse luitcomponist Francesco Canova da Milano (1497 – 1543) was zeer bekend in Europa en speelde onder andere als hofmuzikant aan het pauselijk hof in Rome. Hij schreef een groot aantal (ca. 100) vrije werken in contrapunt (Fantasia’s en Recercares) voor de luit.

Luis de Narvaez

Luis de Narvaez (1500 – 1560) was een 16e eeuwse vihuelaspeler en componist aan het hof van Philips II. De Narváez was in de eerste plaats een componist van polyfone vocale werken, maar speelde en componeerde daarnaast op hoog niveau voor de vihuela. Dit blijkt duidelijk uit zijn publicaties van Los seys libros del Delphin de música de cifra para tañer vihuela, die in 1538 in Vallalodid uitkwamen. Het boek bevat een groot aantal instrumentale stukken waaronder romances, villancicos en diferencias, de laatsten zijn variaties op toen bekende liederen.

Alonso de Mudarra

Alonso de Mudarra (ca.1510 – 1580) was samen met andere vihuelistas zoals Luis Milan en Luis de Narváez verantwoordelijk voor de vernieuwing van de Spaanse instrumentale en vocale muziek tijdens de Renaissance. Veel van zijn werk is bewaard gebleven in zijn verzameling Tres libros de música en cifra para vihuela die hij in 1546 in Sevilla liet uitgeven.

Enriquez de Valderrabano

Enriquez de Valderrabano (1500 – 1557) was een Spaanse vihuelaspeler aan het hof van de hertog van Bejar (in de buurt van Salamanca) die zijn werken in 1547 publiceerde in Libro de música de vihuela intitulado Silva de Sirenas. Hij had er voordien jaren aan gewerkt om de collectie te componeren. Deze collectie bevat ook een groot aantal transcripties van werken van bekende componisten voor de vihuela en luit uit die tijd.

Martin Peerson

Martin Peerson (1571 – 1650) was een van de virginalisten van de Engelse Renaissance. Hij startte zijn muzikale carriere als jongenskoorzanger en studeerde muziek aan de Universiteit van Oxford, waarvoor hij zijn Katholieke geloof inruilde voor het Protestantisme en werkte voor diverse adellijke prominenten in Engeland en voor de geestelijkheid in de St. Pauls kathedraal en Westminster Abbey. Hij componeerde zowel wereldse consort muziek als geestelijke werken.

Muziek

error: Content is protected !!
Scroll naar boven